فمینیست‌ها برای ژینا

درباره ما

«فمنیست‌ها برای ژینا» شبکه‌ای متشکل از گروه‌ها و کنشگران فمینیستی است که در کشورهای مختلف برای انعکاس صدای انقلاب «زن، زندگی، آزادی» و تقویت جنبه‌های فراملی آن در خارج از ایران فعالیت می‌کند. 

در پی شروع انقلاب در ایران، شعار «زن، زندگی، آزادی» ما را در خارج از ایران به هم پیوند داد و ژینا اسم رمزمان شد. انقلابِ «ژن، ژیان، ئازادی» ما را مصمم‌تر کرد تا برای رسیدن به خواست برابری و آزادی گرد هم بیاییم و همراه با مردم ایران و در پیوند با سایر جنبش‌های رهایی‌بخش فمینیستی برای تحقق جهانی دیگر مبارزه کنیم. ما با خلق پیوندهای جدید و احیای حلقه‌های ارتباطی گذشته، از اقصی نقاط جهان جمع شدیم تا جهانی دیگر، و خصوصا خاورمیانه‌ای دیگر، را با هم تصور کنیم. ما می‌خواهیم به سوی جهانی برویم که در آن جنگ، اعدام، زندان، شکنجه، تبعیض و زن‌کشی نباشد. جهانی که در آن هیچ‌کس به خاطر جنسیت، گرایش‌ جنسی و هویت‌ جنسیتی‌اش تحت ستم نباشد، و هرکس هرجور که دوست دارد لباس بپوشد، عشق بورزد و برقصد. جهانی که در آن خانه، بهداشت، آموزش، تغذیه، تفریح، و دیگر نیازهای اولیه همه انسان‌ها تامین‌ شود. جهانی که ملت‌ها و گروه‌های مختلف سرنوشت خود را تعیین کنند. جهانی که مذهب، زبان، توانایی جسمی، و نژاد موجب امتیاز یا تبعیض میان افراد و گروه‌ها نباشد. ما جهانی را می‌خواهیم که در آن عدالت به انسان و زمین بازگردد و امید به احیای طبیعت روزافزون باشد. ژینا اسم رمز مبارزه‌ی ما برای رسیدن به این جهان است. ما فمینیست‌ها برای ژینا هستیم. 

شبکه‌ی فمنیست‌ها برای ژینا از هر حزب و گروه سیاسی مستقل بوده و از هیچ سازمانی حمایت مالی دریافت نمی‌کند.

ارتباط با ما: 
آدرس ایمیل iranfeminists4jina@gmail.com