فمینیست‌ها برای ژینا

تاملی بر سیاست‌ها و مسئولیت‌های بازنمایی رسانه‌ای جامعه ترنس* – فمنیست‌ها برای ژینا در سیاتل

نقدی بر ترجمه مقاله‌ای از ژیژک که در رادیو زمانه منتشر شد. همچنین بر نقش رسانه‌ها در گسترش ترنسفوبیا در جامعه ایرانی. این مطلب توسط گروه فمنیست‌ها برای ژینا در شهر سیاتل در آمریکای شمالی نوشته شده است.

زن‌کُشی حکومتی

در این نوشته داستان زندگی چند زن را می‌نویسیم که در ۴۴ سال گذشته توسط جمهوری اسلامی کُشته شدند.

«پیشینه شعار «ژن، ژیان، ئازادی

شعار «ژن، ژیان، ئازادی» به معنای «زن، زندگی، آزادی» بارها در مراسم تشییع جنازەی «ژینا» در سقز و روز بعد در سنندج تکرار شد و بلافاصلە به شعار اصلی تظاهرات‌های خودجوش مردمی در دیگر شهرهای ایران تبدیل شد.

تاریخچه‌ای از مبارزات زنان بر علیه حجاب‌ اجباری در ایران

دستور لغو قانون «حمایت از خانواده» در بهمن ۱۳۵۷ توسط خمینی، به عنوان اولین قانون ملغی‌شده‌ی پس از انقلاب و همینطور صحبت از اجباری کردن حجاب شروع جنگ با زنان در همان روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب بود. اسفند ۱۳۵۷ به مناسبت ۸ مارس زنان تظاهراتهای گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجباری شدن حجاب برگزار کردند.

تاملی بر سیاست‌ها و مسئولیت‌های بازنمایی رسانه‌ای جامعه ترنس* – فمنیست‌ها برای ژینا در سیاتل

نقدی بر ترجمه مقاله‌ای از ژیژک که در رادیو زمانه منتشر شد. همچنین بر نقش رسانه‌ها در گسترش ترنسفوبیا در جامعه ایرانی. این مطلب توسط گروه فمنیست‌ها برای ژینا در شهر سیاتل در آمریکای شمالی نوشته شده است.

زن‌کُشی حکومتی

در این نوشته داستان زندگی چند زن را می‌نویسیم که در ۴۴ سال گذشته توسط جمهوری اسلامی کُشته شدند.

«پیشینه شعار «ژن، ژیان، ئازادی

شعار «ژن، ژیان، ئازادی» به معنای «زن، زندگی، آزادی» بارها در مراسم تشییع جنازەی «ژینا» در سقز و روز بعد در سنندج تکرار شد و بلافاصلە به شعار اصلی تظاهرات‌های خودجوش مردمی در دیگر شهرهای ایران تبدیل شد.

تاریخچه‌ای از مبارزات زنان بر علیه حجاب‌ اجباری در ایران

دستور لغو قانون «حمایت از خانواده» در بهمن ۱۳۵۷ توسط خمینی، به عنوان اولین قانون ملغی‌شده‌ی پس از انقلاب و همینطور صحبت از اجباری کردن حجاب شروع جنگ با زنان در همان روزهای نخست پس از پیروزی انقلاب بود. اسفند ۱۳۵۷ به مناسبت ۸ مارس زنان تظاهراتهای گسترده‌ای در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به اجباری شدن حجاب برگزار کردند.