فمینیست‌ها برای ژینا

آکسیون سراسری ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همراه با دیگر مبارزان به خیابان می‌آییم تا صدایی واحد برای مبارزه با همه اشکال خشونت جنسی و جنسیتی و محو هر نوع ستم و استثمار را فریاد بزنیم. تنها همبستگی ماست که می‌تواند شعار «رهایی ممکن نیست، مگر با رهایی همه» را تحقق بخشد.

نوامبر ۲۰۲۲ – کنفرانس بین‌المللی زنان در برلین

در این کنفرانس صدها کنشگر و پژوهشگر فمینیست از نقاط مختلف دنیا شرکت کردند. در سمت راست سالن اصلی کنفرانس تصویری بزرگ از ژینا امینی آویخته شده بود و در سمت تصویری از ناگهان آرکاسل،  فمینیست کورد که چندی پیش در سلیمانیه عراق ترور شد.

آکسیون سراسری ۲ اکتبر ۲۰۲۲

ژینا نامش نماد شد. نمادی که فریاد شد: «زن، زندگی، آزادی». ژینا (مهسا) امینی را کشتند، پیکر ژینا زخمی زنده است از تبعیض‌های تو در تو، زخمی بر بدن من و ما. زخمی که اکنون باز شده بر تن خیابان.

آکسیون سراسری ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همراه با دیگر مبارزان به خیابان می‌آییم تا صدایی واحد برای مبارزه با همه اشکال خشونت جنسی و جنسیتی و محو هر نوع ستم و استثمار را فریاد بزنیم. تنها همبستگی ماست که می‌تواند شعار «رهایی ممکن نیست، مگر با رهایی همه» را تحقق بخشد.

نوامبر ۲۰۲۲ – کنفرانس بین‌المللی زنان در برلین

در این کنفرانس صدها کنشگر و پژوهشگر فمینیست از نقاط مختلف دنیا شرکت کردند. در سمت راست سالن اصلی کنفرانس تصویری بزرگ از ژینا امینی آویخته شده بود و در سمت تصویری از ناگهان آرکاسل،  فمینیست کورد که چندی پیش در سلیمانیه عراق ترور شد.

آکسیون سراسری ۲ اکتبر ۲۰۲۲

ژینا نامش نماد شد. نمادی که فریاد شد: «زن، زندگی، آزادی». ژینا (مهسا) امینی را کشتند، پیکر ژینا زخمی زنده است از تبعیض‌های تو در تو، زخمی بر بدن من و ما. زخمی که اکنون باز شده بر تن خیابان.