فمینیست‌ها برای ژینا

آکسیون سراسری ۲ اکتبر ۲۰۲۲

ژینا نامش نماد شد. نمادی که فریاد شد: «زن، زندگی، آزادی». ژینا (مهسا) امینی را کشتند، پیکر ژینا زخمی زنده است از تبعیض‌های تو در تو، زخمی بر بدن من و ما. زخمی که اکنون باز شده بر تن خیابان.

در روز ۲ اکتبر ۲۰۲۲ در پی اولین فراخوان «فمنیست‌ها برای ژینا» در ۳۳ شهر مختلف آکسیون‌هایی در دفاع از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» برگزار شد. عکسها و گزارشات این تجمعات را در صفحه اینستاگرام این شبکه می‌توانید ببینید.

در فراخوان این آکسیون نوشته شده است:

«ژینا جان، تو نمی‌میری، نامت نماد خواهد شد.»

ژینا نامش نماد شد. نمادی که فریاد شد: «زن، زندگی، آزادی». ژینا (مهسا) امینی را کشتند، پیکر ژینا زخمی زنده است از تبعیض‌های تو در تو، زخمی بر بدن من و ما. زخمی که اکنون باز شده بر تن خیابان. خیابانهای ایران صحنه مبارزات زنان* و تکاپوی مردم برای عدالت و آزادی شده است.
ما هم روز یکشنبه ۲ اکتبر ۲۰۲۲ در خیابان‌های شهرهای خود جمع می‌شویم تا به ابتکار جمعی صدای جنبش فمنیستی و دیگر سرکوب‌شدگان در ایران را پژواک دهیم.
خواهران*! دیگر همرزمان! در دفاع از اعتراضات مردم ایران همراه شوید. با هم به نام ژینا فریاد می‌زنیم: زن*، زندگی، آزادی.

جمعی از فمنیست‌های ایران

آکسیون سراسری ۲ اکتبر ۲۰۲۲

ژینا نامش نماد شد. نمادی که فریاد شد: «زن، زندگی، آزادی». ژینا (مهسا) امینی را کشتند، پیکر ژینا زخمی زنده است از تبعیض‌های تو در تو، زخمی بر بدن من و ما. زخمی که اکنون باز شده بر تن خیابان.