فمینیست‌ها برای ژینا

آکسیون سراسری ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همراه با دیگر مبارزان به خیابان می‌آییم تا صدایی واحد برای مبارزه با همه اشکال خشونت جنسی و جنسیتی و محو هر نوع ستم و استثمار را فریاد بزنیم. تنها همبستگی ماست که می‌تواند شعار «رهایی ممکن نیست، مگر با رهایی همه» را تحقق بخشد.

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، آکسیون‌های مختلفی به دعوت شبکه «فمنیست‌های برای ژینا» برگزار شد. گزارش‌های تصویری این تجمعات و تظاهراتها را می‌توانید در صفحه اینستاگرام «فمنیست‌ها برای ژینا» ببینید.

در فراخوان این شبکه به مناسبت ۲۵ نوامبر نوشته شده است:

در خیابان‌ها خروشیدیم. نیکا و سارینا و اسرا و هستی شدیم. مشت‌هایمان را گره کردیم. الناز تبدیل به «ما» شد. ژینا اسم رمز ما شد. برای رهایی بدن‌هایمان، برای پوشش اختیاری، بر ضد زن و ترنس‌کشی، برای محو فقر و ستم، برای کردستان و بلوچستان و آذربایجان و خوزستان، برای آزادی و برابری. در این مسیر حکومت پدرسالار و مرکزگرای جمهوری‌اسلامی، در تقلا برای بقا باز هم دست به کشتار زد.
بیشمار مردم را زخمی یا راهی زندان کرد و حتی کودکان را به قتل رساند. با این وجود این قدرت لاینتهای «زن، زندگی، آزادی» است که نه تنها بر خیابان‌های ایران و جهان بلکه در جان و تن ما رسوخ کرده است. این شعار با پیشینه رهایی‌بخش خود، انقلابی فمنیستی را در سراسر ایران شعله‌ور کرده است و امیدواریم که پلی برای همبستگی همه زنان و جنسیت‌های تحت ستم در جای‌جای جهان شود.

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همراه با دیگر مبارزان به خیابان می‌آییم تا صدایی واحد برای مبارزه با همه اشکال خشونت جنسی و جنسیتی و محو هر نوع ستم و استثمار را فریاد بزنیم. تنها همبستگی ماست که می‌تواند شعار «رهایی ممکن نیست، مگر با رهایی همه» را تحقق بخشد.

دوستان و هم‌رزمان! این بار دعوت ما از شما نه فقط برای حمایت ار انقلاب ژینا در ایران، که برای دست در دست هم گذاشتن، پا به پای هم پیش رفتن و فریاد به فریاد افزودن در مبارزه‌ای‌ست که دیروز و امروز و فردای ما به آن گره خورده است. مبارزه‌ای بر ضد خشونت علیه زنان و هر نوع خشونت جنسی و جنسیتی، در هر کجای جهان، به دست هر دولتی و مبارزه برای «زن، زندگی، آزادی».

شبکه فمنیست‌ها برای ژینا

آکسیون سراسری ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، همراه با دیگر مبارزان به خیابان می‌آییم تا صدایی واحد برای مبارزه با همه اشکال خشونت جنسی و جنسیتی و محو هر نوع ستم و استثمار را فریاد بزنیم. تنها همبستگی ماست که می‌تواند شعار «رهایی ممکن نیست، مگر با رهایی همه» را تحقق بخشد.