فمینیست‌ها برای ژینا

فراخوان اقدامات مشترک فمینیستی در سراسر جهان ۱۵،۱۶ سپتامبر

ژینا نماد مبارزه برای بازپس گرفتن زندگی است. مبارزه برای برابری و جهانی عاری از ستم؛ برای آزادی، عدالت و رهایی از سرکوب. قتل حکومتی ژینا و صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی سیاسی در ایران، آتش جنبش انقلابی ژن ژیان آزادی را روشن کرده که زنان و افراد ترنس و کوییر و گروه های به حاشیه رانده شده پیشگام آن بوده‌اند. جنبشی که  از مرزها گذشته و ما را برای مبارزه گرد هم آورده است. 

در سالگرد قتل ژینا، که در تداوم سیاست خشونت و سرکوب نظام‌مند رژیم جمهوری اسلامی بوده است، ما جمعی  از گروه‌ها و کالکتیوهای فمینیستی خارج از ایران برای اعلام همبستگی و همراهی با این جنبش انقلابی گرده هم آمده‌ایم. 

 و در شب سالگرد قتل ژینا، همراه با همه آنهایی که جهانی عاری از ستم جنسی و جنسیتی، طبقاتی، ملی و نژادی و مذهبی و هرگونه سرکوب و اقلیت‌سازی می‌خواهند، در تظاهرات شبانه در خیابان‌ها فریاد می‌زنیم:‌

ژینا اسم رمز ماست

قدرت ما جمع ماست

ژن ژیان آزادی

فراخوان اقدامات مشترک فمینیستی در سراسر جهان ۱۵،۱۶ سپتامبر