Feminists for Jina

پنل گفت‌وگو با محوریت یک سال ژن ژیان ئازادی – تَکینگی قیام ژینا: انقلابی فمینیستی در حال شدن

در آستانه نخستین سالگرد بلندترین خیزش انقلابی مردم پس از انقلاب ۵۷ و از پس ماه‌ها جد و جهد حکومت برای سرکوب، به اسارت کشیدن و کشتن مردم به‌پاخاسته، معترض و انقلابی، ضروری است که با نگاه به ماه‌های سپری شده در مسیری که پیموده‌ایم تامل کنیم و درک روشن‌تری از جایی که ایستاده ایم […]

بیانیه جمعی کلکتیوها و گروه‌های فمینیستی در اولین سالگرد جنبش انقلابی ژن ژیان ئازادی

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخشِ جنبش زن زندگی آزادی در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیمِ چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی. رهایی دیگر یک تخیل نیست بلکه ضرورت است.

فراخوان اقدامات مشترک فمینیستی در سراسر جهان ۱۵،۱۶ سپتامبر

ژینا نماد مبارزه برای بازپس گرفتن زندگی است. مبارزه برای برابری و جهانی عاری از ستم؛ برای آزادی، عدالت و رهایی از سرکوب. قتل حکومتی ژینا و صدها کشته و هزاران مجروح و زندانی سیاسی در ایران، آتش جنبش انقلابی ژن ژیان آزادی را روشن کرده که زنان و افراد ترنس و کوییر و گروه […]

تاملی بر سیاست‌ها و مسئولیت‌های بازنمایی رسانه‌ای جامعه ترنس* – فمنیست‌ها برای ژینا در سیاتل

نقدی بر ترجمه مقاله‌ای از ژیژک که در رادیو زمانه منتشر شد. همچنین بر نقش رسانه‌ها در گسترش ترنسفوبیا در جامعه ایرانی. این مطلب توسط گروه فمنیست‌ها برای ژینا در شهر سیاتل در آمریکای شمالی نوشته شده است.

بیانیه در همبستگی با افغانستان ۱۵ ژانویه ۲۰۲۳

اینک که انقلاب زن، زندگی، آزادی در ایران آغاز شده و علیه سرکوب و خشونت سیستماتیک علیه زن، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و بدنهایشان به میدان آمده، ما، گروهی از زنان اکتیویست که خود را فمینیست‌ها برای ژينا (فمینیست فورژینا) می‌خوانیم، همبستگی و اتحاد خود را با خواهرانمان در افغانستان اعلام می‌کنیم.

بیانیه ۲۵ نوامبر ۲۰۲۲

وقتی خواهران میرابال در ۲۵نوامبر ۱۹۶۰ به دست حکومت دیکتاتوری دومینیکن به قتل رسیدند،  نامشان به «نمادی از مبارزات مردمی و فمینیستی» تبدیل شد. وقتی ژینا امینی در ۱۶سپتامبر ۲۰۲۲ به دست پلیس ارشاد و حجاب به به قتل رسید، نام او نمادی شد برای خیزش گسترده مبارزات فمینیستی زنان و جامعه کوییر .